Thieles historie

Historien bag Danmarks ældste optikvirksomhed, Thiele startede den. 21 marts 1817. Frederik Anton Thiele fik på den pågældende dato tilladelse til at:

"forfærdige og udsælge samtlige til astronomien, matematikken, chymien, physikken, optikken, mineralogien og mekanikken henhørende instrumenter og redskaber”.

Dermed var forretningsgrundlaget lagt for en af Danmarks ældste eksisterende detailkæder. Thiele startede fra rammerne i Købmagergade som en instrumentmagervirksomhed. Der blev produceret blandt andet kornvægte, barometre og ikke mindst briller. F.A. Thieles søn Johan Christian overtog ved faderens død i 1859 forretningen og det var her at produktion og udsalg af optikken for alvor tog et kvalitativt kvantespring.

Thiele havde indtil da været en forretning som havde et fint ry for at levere kvalitetsprodukter som konkurrenter brugte som sammenlignelig målestok for et givent instruments kvalitet. Optikken var dog som branche stadig på et niveau som ikke gjorde det svært at være markedsførende. Briller var noget man købte hos isenkræmmeren og skulle man være så heldig at få fingrene i et par Thielebriller stod disse i 1 krone parret.

JC Thiele havde imidlertid større ambitioner for brillebranchen. Han var tilhænger af faderens ide om at briller skulle sælges af folk der vidste noget om produktet og ikke bare af omvandrende isenkræmmere uden egentlig optikerfaring. JC Thiele satte fokus på at forbedre kvaliteten af produkterne inden for optikken. Det gjorde det naturligt at Thiele begyndte at udvide produktionen af glas og stel til også at omfatte øjenlægernes optiske instrumenter.

På højdepunktet af sin karriere og midt i sit energiske arbejde med produktforbedringer døde JC Thiele pludseligt i en alder af kun 39 år i 1871. Hustruen Emma overtog uden nogen praktisk erhvervs erfaring virksomheden og måtte sideløbende med hvervet som mor til 3 små børn gøre sit yderste for at få forretningen til at overleve. JC´s død indvarslede to svære årtier for firmaet og havde det ikke været for Emmas pligtopfyldenhed og vedholdenhed havde Thiele næppe eksisteret i dag.

Det lykkedes Emma at holde sammen på virksomheden i 20 år inden JCs søn, den på det tidspunkt 25 årigeFrederik Axel købte sin mor ud og blev eneejer af Thiele. Frederik Axel havde uddannet sig inden for elektrificering, men kastede sig helhjertet ind i projektet og tog uddannelse inden for optik både i Danmark og udlandet. F.A. flyttede forretningen til større rammer på Købmagergade 3, der indtil for ganske nyligt har huset Thiele. Den joviale og vellidte Frederik Axel, var i sin samtid kendt for at have talent for at tiltrække de mest kompetente medarbejdere der kunne opdrives i optikbranchen. Han vidste at nøglen til succes lå gemt i medarbejderenes kompetencer. Det princip er den dag i dag en hjørnesten i Thieles forretningskoncept.

Frederik Axels liv giver stof nok til en fyldig roman, og han var en kendt samtidsfigur i København. Hans liv bød ud over meget andet, på to ægteskaber, syv børn og en malariasygdom der i den sidste del af hans karriere langsomt tvang ham væk fra den daglige drift af Thiele. Det var FAs hustru af andet ægteskab Helga, der forfattede Thieles berømte motto, ”Øjet faar hvile i brillen fra Thiele”. Da Frederik Axel endegyldigt overdrog Thiele til næste generation af familien, havde optikforretningen i Købmagergade vokset sig til en størrelse på 75 medarbejdere.

Frederik Axels ældste søn Johan overtog i 1921 stillingen som administrerende direktør for Thiele. Under Johans ledelse tog firmaet en drejning væk fra den multi facetterede instrumentmagerbranche og fokuserede primært på at være Danmarks førende optiske forretning. Under Johans ledelse ekspanderede Thiele yderligere, og i 1929 åbnede Thiele sin anden butik og placerede den i Aalborg. I 1931 fik Thiele hvervet som kongelig hofleverandør og i 1938 begyndte Thiele som de første i Danmark at fremstille kontaktlinser. Tiden før krigen skitserede på mange måder det Thiele vi kender i dag.

I 1942 lykkedes det Johan at få en aftale med teknologisk institut om at få optikerfaget godkendt og forme en egentlig optikeruddannelse. I 1953 blev specialoptikfaget officielt anerkendt som et selvstændigt håndværksfag, hvilket betød at man for at blive optiker skulle gennemgå et 4 årigt læreforløb inden man kunne kalde sig optiker. Johan blev den første formand for optikerforeningen og bestred denne post i foreningens første 14 år. Han blev også formand for den nordiske optikerforening og gjorde Thiele kendt i optikerkredse i hele norden.

Johan var optiker med stort O, og interesserede sig gennem hele sin karriere først og fremmest for optikkens faglige udfordringer. Under hans ledelse var Thiele bl.a. også de første i Danmark der begyndte en egentlig produktion af glasøjne eller øjenproteser som det hedder i dag. Thiele var med sin ufravigelige krav til produktkvalitet presset på pris af Sygekassernes Optik (i dag kendt under navnet Synoptik), der leverede billigere briller men også af en anden kvalitet. Det blev hurtigt klart for Johan at det var kvaliteten Thiele skulle konkurrere på, da man ellers ville være chanceløs mod sygekassegiganten.

Det var ikke kun produkterne men også butikken i Købmagergade der fik fokus på design og æstetik. Arkitekten Vilhelm Wohlert fik opgaven med at give Købmagergadebutikken et kompromisløst ansigtsløft. Et arbejde der fangede tidens arkitektstuderendes øjne, der ofte kunne ses beundre de smukke lokaler. Wohlerts arbejde med butikken i Købmagergade fik i 1953 den prestigiøse arkitektpris Eckersberg medaljen.

Johan tiltrak også et nyt markedssegment kvinderne, briller havde indtil da hovedsagligt været et produkt båret af den mandlige halvdel af befolkningen. Aftenbladet skrev i 1952, ”Men for en kvinde er et par briller nu en så væsentlig del af hendes påklædning, at hun bør være lige så kritisk ved brillevalget som ved indkøb af kjoler, frakker, bluser osv. ”. Kunderne valgte ikke længere kun briller ud fra deres optiske egenskaber men også ud fra stil, design og æstetik.

I 1967 blev Johan syg af kræft og døde efter kort tids sygdom kort før Thieles 150 års jubilæum. Johans død efterlod Thiele i en tumultarisk situation hvor aktierne var fordelt mellem legatet, hans søskende og deres efterkommere. Ingen havde aktiemajoriteten og det var uklart hvem der skulle føre familiefirmaet videre. Johan havde i sine sidste år ansat en direktør, Gunnar Ahm, der stod for den daglige ledelse. Johans søn Jens fik efter en del modstand og omveje plads i bestyrelsen med sine 4% af aktierne og en stilling som indkøber i Thiele.

Thiele var presset på indtjeningen. En udvikling der dog blev ændret til sorte tal, bl.a. på grund af en række modige og fremsynede indkøb fra Jens herunder italiensk fremstillede briller i tidens hotte materiale Plastic købt direkte fra producenten uden fordyrende mellemled. Han havde under en rejse til England også fået øjnene op for de bløde kontaktlinser, der ret hurtigt fandt vej til Thiele. Jens havde vist sit værd som købmand men var stadig ikke populær hos store dele af ejerkredsen og hos Gunnar Ahm. De røde tal vendte dog tilbage og i 1977 afskedigede bestyrelsen Gunnar Ahm og indsatte Jens som direktør for Thiele.

Jens var nu enedirektør men havde stadig ikke aktiemajoriteten. Thiele bestod da Jens overtog af syv butikker i Danmark. I 1987 fik Jens endeligt aktiemajoriteten og ansatte samtidig Ole Bentzen som administrerende direktør for kæden der nu bestod af 20 forretningen fordelt ud over landet. Thiele ekspanderede kraftigt under Jens Thiele og Ole Bentzens ledelse, og var ved salget af Thielekæden i januar 2005 bestående af 52 butikker (heraf var cirka 1/5 del på franchisebasis).

Thiele kæden blev i januar 2005 købt af Jens-Henrik Filtenborg Brandt der i mange år havde stået i spidsen for brille og glas fabrikanten J.C. Filtenborg. JH Brandt blev dermed indehaver af to af de mest velestimerede og historieudformende aktører på den danske optikscene. Filtenborg har eksisteret siden 1855 og dermed er en af Skandinaviens ældste brilleproducenter. Thiele har under Brandts ledelse ekspanderet yderligere så virksomheden 200 år efter sin start, i dag tæller 83 forretninger, herunder 23 på franchise basis.

200 år er gået og med så lang en historie er både sejre og nederlag en naturlig del af historien. Thiele står stærkt rustet til fremtiden, for der er en eneste grund til at vi i dag kan fejre vores 200 års jubilæum: vore kunder. Eller rettere vore kunders øjne, som vi gør alt hvad vi kan for at sikre så god funktion som muligt. Det er derfor at vi på trods af vores fremskredne alder i dag som den eneste kæde allerede har rustet os til fremtidens optikverden, og kan tilbyde både briller, linser og laser operationer. Thiele er og har siden 1817 først og fremmest været her for vore kunders øjnes skyld.