Persondatapolitik

 

 

F. A. Thiele A/S
CVR-nr.: 14 57 11 08
Hornemansgade 36
2100 København Ø

Persondatapolitikken beskriver, hvordan Thiele behandler dine persondata, og hvilke rettigheder du har. For Thiele kan indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger være lovpligtig.

 

 

Hvad er retsgrundlaget for Thieles behandling af dine persondata

Behandlingen af dine persondata skal overholde EU’s Persondataforordning (GDPR) med hensyntagen til, at dine helbredsoplysninger behandles som ”særlig personfølsomme data” jfr. sundhedsloven.

Thieles behandling af persondata i forbindelse med markedsføring skal overholde markedsføringsloven.

 

Hvad er Thieles formål med behandling af dine persondata

 • At undersøge øjnenes helbredstilstand bl.a. for at tage stilling til om du skal henvises til øjenlæge. Øjnenes helbredstilstand på et givent tidspunkt skal journalføres så udviklingen kan følges.
 • Vi skal på baggrund af en synsprøve rådgive dig, om du vil have glæde af synskorrektion. Hvis dette skulle være tilfældet, skal vi fremlægge de muligheder for synskorrektion, som passer til netop dig. Det være sig briller, kontaktlinser og mindre operative indgreb. Disse overvejelser journalføres.
 • Dine persondata skal benyttes i forbindelse med levering af den valgte synskorrektion.
 • Vi benytter dine persondata i de administrative rutiner, der er nødvendige for at overholde bl.a bogføringsloven. Ved abonnement på f.eks. kontaktlinser bruges persondata ved tilmelding til betalingsservice og fremsendelse af eventuelle indbetalingskort eller information til e-Boks.
 • Vi benytter dine persondata til interne analyser.
 • Vi benytter dine persondata til markedsføring og øvrig kommunikation, herunder periodisk indkaldelse til synskontrol.
 

Hvilke oplysninger indhenter og opbevarer Thiele

 • Allerede når vi gennemfører den første synsprøve og/eller opretter den første journal, er Thiele i henhold til sundhedsloven, forpligtet til at registrere CPR-nr., navn, adresse og relevante helbredsoplysninger i relation til synet.
 • Hvis du ikke skal registreres i henhold til sundhedsloven, kan du alligevel vælge at lade dig registrere f.eks. ved køb af solbriller, eller du kan vælge at tilmelde dig vores nyhedsbreve eller øvrig markedsføring.
 • Det kan medføre registrering af dine personlige data, hvis du vælger at deltage i konkurrencer eller kampagner på internettet, herunder sociale medier.
 • Vi supplerer normalt CPR-nr., navn og adresse med kontaktinformationer som, e-mail og mobilnummer
 • Vi registrerer og opbevarer købshistorik.
 • Vi opbevarer TV-overvågning fra vore butikker i max. 14 dage for at kunne opklare tyveri.

 

Hvem kan Thiele videregive persondata til

 • Øjenlæger og Sundhedspersonale med hvem vi har et tæt samarbejde.
 • Banker og finansieringsinstitutter i forbindelse ”Kundefinansiering” af Thieles ydelser.
 • Inkassovirksomheder og advokater i forbindelse med inddrivelse af tilgodehavender.
 • Sygesikring ”danmark” til hvem vi automatisk indberetter dine køb, hvis du har oplyst medlemskab.
 • Forsikringsselskaber der ved skadessager kan rekvirere nødvendige persondata.
 • Det offentlige til hvem vi indberetter, hvis du er tilskudsberettiget.
 • Vore leverandører der ved bestilling af synshjælpemidler modtager dit kundenummer hos Thiele, din synskorrektion og om nødvendigt dit navn.
 • Betalingsservice og e-Boks i forbindelse med opkrævninger af kontaktlinseabonnement eller andre afdrag.
 

Hvordan behandler Thiele personoplysninger

Alle persondata behandles fortroligt.

Vi har gennemført foranstaltninger, som beskytter dine persondata mod misbrug og tab.
Kun personer, der skal behandle dine persondata, har adgang. I vores IT system kan dit CPR-nr. og helbredsoplysninger kun tilgås af Thieles personale, og der logges for sporbarhed. Papirjournaler, som endnu ikke er scannet til elektronisk medie, opbevares tilgængeligt for Thieles personale.

Behandlingen af helbredsoplysningerne finder kun sted i et omfang, der er nødvendig i forhold til den sundhedsydelse som Thiele leverer og for at efterleve sundhedsretslige forpligtelser.

Thiele videregiver kun persondata efter EU’s Persondataforordning, således at Thiele er dataansvarlig og modtagerne er databehandlere. I visse tilfælde kræves samtykke.

Ved enhver kundekontakt i butikken verificeres de registrerede persondata.

Vi sammenkører ikke dine oplysninger med andre eksterne IT systemer, herunder Facebook og andre sociale medier.

 

Hvordan behandler Thiele dine persondata til markedsføring

Når dine persondata oprettes hos Thiele, vil du altid blive forespurgt om samtykke til markedsføring.

Når vi har registreret et ja til markedsføring, vil du modtage relevant information om service og tilbud på de produkter Thiele sælger. Thiele anvender almindelig brev, E-mail, SMS og links til hjemmesiden i forbindelse med markedsføring.

Du kan trække dit samtykke til markedsføring tilbage. Se ”Hvordan håndterer Thiele dine rettigheder”.

 

Hvor længe beholder Thiele dine personoplysninger

De persondata, som er optaget i din journal, vil blive opbevaret i 10 år efter sidste registrering.

I henhold til bogføringsloven skal relevante økonomiske persondata opbevares i mindst 5 år.

 

Hvordan håndterer Thiele dine rettigheder

Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler vedrørende dig. Derudover kan du gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Endvidere har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du beder om det, og ønsket ikke er i strid med gældende lovgivning, vil vi slette de personoplysninger, som vi har registreret om dig uden unødigt ophold.

Under visse omstændigheder kan du også anmode om, at vi giver dig en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og anmode om, at vi transmitterer oplysningerne til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved kontakt i butikken eller e-mail.

Du kan trække dit samtykke til markedsføring tilbage på Thieles hjemmeside. Hvis Thiele er i besiddelse af mobilnummer eller e-mailadresse, kan du udfylde en formular på hjemmesiden.  Herefter vil du via SMS eller e-mail modtage en identitetskode, som du skal benytte. Du modtager kvittering for din annullering af samtykket.

 

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til lovgivningen. Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os i butikken. Det kan også ske via hjemmesiden eller e-mail.

Vi beder om, at du i forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder giver os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn, adresse samt mobil og/eller e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os på thiele@thiele.dk.

Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk