Om syn i trafikken

Undersøgelser har vist, at 2% af alle uheld i trafikken skyldes nedsat eller dårligt syn. Ifølge færdselsloven må man ikke køre bil, hvis man har en synsstyrke under 0,5. For bilister med erhvervskørekort gælder dog særlige og strengere regler, som oplyses hos færdselspolitiet.

Hastighed og synsfelt

 Evnen til at se klart og kunne skelne forskellige genstande fra hinanden aftager, jo hurtigere man kører. Også synsfeltet indsnævres markant, jo højere hastigheden er:

  •  35 km/t Synsfelt 104°
  •  50 km/t Synsfelt 96°
  •  70 km/t Synsfelt 70°
  •  100 km/t Synsfelt 42°

Nattesyn

 Øjets følsomhed overfor kontraster har afgørende betydning for bilister. Er følsomheden nedsat, går det ud over færdselssikkerheden, især når du kører bil i skumringstimen og i mørke.

Benyttes der briller til bilkørsel er det vigtigt at glassene har en antirefleksbehandling, hvorved det er muligt af fjerne de fleste lysreflekser fra glasset overflader.

Når lysreflekser og genskin minimeres ses der mere skarpt og kontrasten forbedres.